PROSZĘ WEJŚĆ

Zdjęcia z książki Sylwii Chutnik i Mikołaja Długosza „Proszę wejść”, pisanej we współpracy z osadzonymi w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Wydawca: Nowy Teatr

Warszawa 2012

 

„Proszę wejść” to powieść, której współautorami są osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wiosną 2012 roku Sylwia Chutnik i Mikołaj Długosz znaleźli się w więzieniu. Po kilku miesiącach powstała więzienna książka – pomieszanie reportażu i literatury, zapis przeżyć i odczuć autorów tylko na krótko odciętych od wolności, która mimo że pozostaje na wyciągnięcie ręki, staje się coraz bardziej nieosiągalna.
Spotkania z osadzonymi, ich zapiski, anatomia więzienia i wreszcie autopsje zamkniętych głów składają się na książkę, która daje wstrząsający wgląd w rzeczywistość po tamtej stronie. Uzmysławia, na czym polega uwięzienie oraz jak zmienia porządek wartości, potrzeb i tęsknot.

Email
Vimeo
Mamsam